บาคาร่าฟรี

เปิดให้ส่งคลิปเข้าประกวดหัวข้อ “ วิทยาศาสตร์กำจัดสิว ”

December 18, 2018

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจ สำหรับเหล่านิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในการส่งผลงานคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

Read More