ร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เข้าประกวดในหัวข้อ “หนังรัก(ษ์)”

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการทำหนังสั้น มาถึงแล้วกับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้ หัวข้อ ” หนังรัก(ษ์) ” ชิงเงินรางวัล

————————-เปิดให้ส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้ววันนี้ กับโครงการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถในการสร้างภาพยนตร์สั้น ที่สามารถร่วมส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดได้แล้ว ตั้งแต่วันนี ไปจนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562 เพื่อชิงเงินรางวัล

————————-กิจกรรมดีๆ แบบนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ เทศบาลนครนครราชสีมา และ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ได้เปิดโอกาสให้กับเหล่า เชิญนักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถ  โดยร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวของกับหัวข้อ “หนังรัก(ษ์)” เพื่อชิงเงินทุนการศึกษา โดยผลงานที่จะส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้จะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยงเนื่องกับหัวข้อการประกวดนั่นก็คือ “หนังรัก(ษ์)” ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ภายใต้แนวคิดการมองดูโลกอย่างผู้อาศัยในมุมมองความรักที่มีต่อโลกนั่นเอง ufabet

————————-รายละเอียดภาพยนตร์สั้นที่จะส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องเป็นภาพยนตร์สั้นที่มีความยาวไม่เกิน 10 นาที มีรูปแบบเรื่องราวของภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับหัวข้อ “ รัก(ษ์) ” ตามที่กล่าวไปข้างต้น และ ภาพยนตร์สั้นที่จะส่งเข้าร่วมประกวดนั้นจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps

————————-คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้สมัครจะต้องเป็น นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างกำลังศึกษาอยู่ โดยระดับการศึกษานั้นจะต้องไม่เกินชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครจะต้องส่งผลงานแนบมาพร้อมกับหลักฐานที่ใช้ประกอบในการสมัคร นั่นก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมกับลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  ufabet

————————-กำหนดระยะเวลาของกิจกรรม  ufabet

———————————– เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562
———————————– ประกาศและมอบรางวัลในภายงาน Korat film festival 2 ณ ลานข้างวัดพายัพ ที่จัดขึ้นในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562

————————-รางวัลที่จะได้รับจากการประกวด

———————————–รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
———————————–รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
———————————–รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
———————————–รางวัลพิเศษ Popular vote 3,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *