ประกวดออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่กำลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบและมีความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้เข้าร่วมส่งผลงานประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทั่วประเทศแล้วกับโครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจและมีความสามารถในการออกแบบสถาปัตยกรรม กับกิจกรร ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นั่นเอง โดยโครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเหล่า นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการออกแบบสถาปัตยกรรม ร่วมกันส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดในโครงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน โดยผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นจะอยู่ภายใต้หัวข้อสำคัญอย่าง “OTP InclusiveTransport Design Contest” นั่นเอง รับ แทง บอล ออนไลน์ และกิจกรรมในครั้งนี้นั้นยังมีเงินรางวัลมูลค่าสูงมอยให้กับที่ชนะอีกด้วย ซึ่งมูลค่าของเงินรางวัลนั้นรวมกันทั้งหมดมีมูลค่ามากกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียว อีกทั้งผู้ชนะจะยังได้รับเงินรางวัลพร้อมกับโล่รางวัล เกียรติบัตร นั่นเอง และที่สำคัญเลยก็คือ ผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างให้ใช้งานได้จริงอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้นั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อต้องการนำพื้นที่ต้นแบบ มาทํากิจกรรมการประกวด แล้วทำการปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สาธารณะ นั่นเอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้นั้นได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาการตัดสินอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบให้แก่เหล่านิสิต-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงศักยภาพของตนเองอีกด้วย รับ แทง บอล ออนไลน์

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทอุดมศึกษา และ ประเภทประชาชนทั่วไป โดย ประเภทอุดมศึกษา นั้นผู้สมัครจะต้องเป็น นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา (ทุกสาขาวิชา) อายุไม่เกิน 25 ปี มีจำนวนสมาชิกไม่เกินทีมละ 4 คน และประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ทุกท่านจะต้องอยู่ร่วมสถาบันเดียวกันหมดทุกคน และในส่วนของ ประเภทประชาชนทั่วไปนั้น จะไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร แต่จำกัดสมาชิกทีมละไม่เกิน 4 คนเช่นกัน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 ม.ค. 62รับ แทง บอล ออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *